Design

Factory

Flajeri | Katalozi | Brošure

Flajeri

Jedan od najrasprostranjenijih štampanih reklama jeste flajer. Pogodni su kako za masovno deljenje potencijalnim klijentima tako i za namenske akcije kada se obično izrađuju u malom tiražu . Najčešće se štampaju u standardnim formatima A4, A5, A6, 210 x 100 mm … Veličinu flajera možemo prilagoditi vašim zahtevima, a možemo vam i dizajnirati jedinstven flajer za vašu kompaniju.

FLAJERI
DIGITALNA ŠTAMPA - U BOJI - KUNSTDRUK PAPIR 160 ILI 250 GRAMA - ROK ZA IZRADU 24 SATA
  A6 - 105 x 148 mm 210 x 100 mm A5 - 148 x 210 mm A4 - 210 x 297 mm
Količina Jednostrano Obostrano Jednostrano Obostrano Jednostrano Obostrano Jednostrano Obostrano
100 1200 1800 1600 2300 2200 3400 3900 4900
200 2300 2900 3000 3800 3900 4900 6700 8900
300 2900 3900 4000 5400 5500 7000 9700 12800
500 4000 5300 6100 7800 7700 9900 13800 18600
1000 7200 9600 10500 13800 13800 18700 21000 29800
* Ukoliko nemate pripremu - usluga pripreme za štampu flajera košta 1500,00 dinara 
 
OFFSET ŠTAMPA - U BOJI - KUNSTDRUK PAPIR 135 GRAMA - ROK ZA IZRADU 3-7 DANA
  A6 - 105 x 148 mm 210 x 100 mm A5 - 148 x 210 mm A4 - 210 x 297 mm
Količina 4/1 4/4 4/1 4/4 4/1 4/4 U cenu su uključena dva savijanja tako da su dimenzije flajera kada se savije 
210 x 100 mm 
4/4
1000 9800 10500 11200 11900 9800 10500 12600
2000 9800 10500 14000 14700 11200 12600 16800
3000 10500 11200 16800 17500 14700 15400 20300
5000 12150 12825 22275 23625 17550 18900 27000
10000 17550 18900 29700 32400 22275 23625 40500
15000 19500 20800 39000 42900 26000 27300 52000
20000 22750 23660 48100 52000 32500 35100  

Brošure

Kada vaša firma nudi, proizvodi i distribuira različite proizvode, katalozi su idealan izbor štampe kako biste vašem klijentu pružili sve informacije o vašim proizvodima. Katalozi vam omogućavaju da postavite različite slike proizvoda, njihov opis i sadržaj. Ako vam je potrebno da kreirate prilagođeni raspored kataloga za svoju liniju proizvoda slobodno nas kontaktirajte kako bi smo razgovarali o opcijama.

Memorandum

Važna komponenta u svakoj kompaniji jeste memorandum. Možemo da vam dizajniramo i štampamo memorandume u jednoj, dve boje ili u punom koloru bez ogrančenja u količini. Najčešće se radi na A4 90 gramskom papiru sa jednostranom štampom.

Tagovi: digitalna i ofset stampa, flajeri, katalozi, brosure, memorandumi

Betting site http://cbetting.co.uk more info for Paddy Power Offers